ΕΤΑΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η εταιρική ταυτότητα είναι το εικαστικό προφίλ μίας εταιρείας.

Η ύπαρξη μίας ενιαίας εταιρικής ταυτότητας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για κάθε επιχείρηση, με τεράστια χρησιμότητα ως προς την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

ΚΟΙΝΟ

Η εταιρική ταυτότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο μία επιχείρηση προβάλλει τον εαυτό της στο ευρύ κοινό.

Το κοινό αυτό στην πραγματικότητα δεν αποτελείται απαραίτητα μόνο από πελάτες, αλλά από ένα σύνολο διαφορετικών ομάδων ανθρώπων, όπως:

  • οι συνεργάτες
  • οι επενδυτές
  • οι υπάλληλοι κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής ταυτότητας εκδηλώνοναι κυρίως με οπτικά μέσα.

Στα μέσα αυτά συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως:

  • ένα δυνατό λογότυπο
  • χαρακτηριστικά εταιρικά χρώματα
  • έντυπα με τα ίδια πρότυπα σχεδίασης

Μία εταιρεία όμως μπορεί να προχωρήσει και σε έναν πιο λεπτομερή προσδιορισμό των στοιχείων της, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναπτύξει έναν εξειδικευμένο τρόπο στη σχεδίαση των προϊόντων, να αντιμετωπίζει με ιδιαίτερο τρόπο τις δημόσιες σχέσεις της κ.α.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σε μία εταιρική “ομπρέλα” συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλά διαφορετικά στοιχεία.

Σε μερικά από αυτά ήδη αναφερθήκαμε ονομαστικά και πιο πάνω. Τώρα θα τα αναλύσουμε και θα προσθέσουμε μερικές ακόμα σημαντικές πτυχές της εταιρικής ταυτότητας.

1. Επωνυμία

Το πιο σημαντικό ίσως από όλα τα στοιχεία είναι η επωνυμία της εταιρείας.

Είναι ένα λεκτικό μέσο, που αποτυπώνεται στη μνήμη του κοινού.

Είναι απαραίτητο να μπορεί να διατυπωθεί εύκολα τόσο λεκτικά όσο και γραπτά.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μπορούν εύκολα:

  • να μιλήσουν για την επιχείρησή σας σε άλλους ανθρώπους
  • να γράψουν την επωνυμία σε ένα χαρτάκι σημειώσεων
  • να πληκτρολογήσουν την επωνυμία ψάχνοντας να βρουν πληροφορίες στο διαδίκτυο.

2. Tagline

Αποτελεί ένα ακόμα λεκτικό στοιχείο.

Δεν έχει την ίδια βαρύτητα με την επωνυμία, αφού είναι περισσότερο συμπληρωματικό και δεν επηρεάζει ιδιαίτερα το σύνολο αν δεν υπάρχει.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που το tagline βοηθά σημαντικά ως επεξηγηματική φράση. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν το αντικείμενο της εταιρείας δε γίνεται αρκετά σαφές μέσω της επωνυμίας της.

3. Λογότυπο

Το logo παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μίας συγκεκριμένης αντίληψης του κοινού προς την επιχείρηση.

Αποτελεί το ισχυρότερο οπτικό μέσο της ταυτότητας και κατά κάποιον τρόπο “επιβάλλει” τον τρόπο που θα σχεδιαστούν όλες οι υπόλοιπες οπτικές εφαρμογές.

4. Έντυπα

Όλα τα έντυπα της επιχείρησης πρέπει να έχουν απόλυτη συνοχή μεταξύ τους, αλλά και με τη συνολική εταιρική ταυτότητα.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση των χρωμάτων, των σχημάτων και της γενικότερης αισθητικής του λογότυπου. Έτσι η εταιρεία μπορεί να επικοινωνήσει ευκολότερα τις αρχές της.

5. Διαδίκτυο

Η συνοχή, που επικρατεί στην έντυπη μορφή επικοινωνίας, είναι απαραίτητο να ακολουθείται και σε κάθε προβολή της εταιρείας στο internet.

Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες του διαδικτύου θα μπορούν πολύ εύκολα να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της επιχείρησης.